در صورتی که مجله بخواهد برای بررسی اولیه مقاله از نویسندگان هزینه دریافت کند، در کدام بخش این تنظیمات انجام می شود؟

~ 0 min
امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید