سایز متناسب لوگو در سامانه چقدر باید باشد؟

سامانه معمولا لوگو رو به سایز مناسب تبدیل می کند حجم نباید از 25مگ بیشتر باشد.

بارگذاری لوگو برای تم های جدید کاربرد دارد و در تم قدیمی نمایش داده نمی شود.

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید