تنظیمات ضروری سامانه

در این بخش از سامانه, تعداد موارد ناقص و تکمیل نشده نشان داده می شود. با کلیک بر روی آن به بخش مورد نظر هدایت می شوید و موارد ضروری که در سامانه بایستی درج شود را تکمیل نمایید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر سامانه باید مواردی را که با رنگ قرمز نشان داده شده است را تکمیل نماید.

 

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید