چگونه می توان در سامانه پرسش های متداول را به زبان انگلیسی یادداشت نمود؟

برای تکمیل پرسش های متداول انگلیسی در مجلات دوزبانه، از قسمت مدیر سامانه/پرسشهای متداول، بخش عنوان پرسش به زبان انگلیسی را تکمیل نمایید. 

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید