پرسش های چک لیست

معرفی

شما می توانید به عنوان مدیر سامانه و یا سردبیر، تعدادی پرسش چک لیست آماده کنید تا از تکمیل و انجام موارد مهم و ضروری در هنگام ارسال مقاله مطمئن شوید. برای مثال می توانید یک چک لیست در رابطه با فرمت مقاله و اشتباهات رایج نویسندگان آماده کنید. با این کار موارد مهم یک  بار دیگر در آخرین مرحله ارسال مقاله به نویسنده یادآوری می شود و به این ترتیب اشتباهات رایج در زمان بارگذاری و سابمیت مقالات به حداقل خواهد رسید. 

راهنمای ثبت پرسشهای چک لیست 

برای ثبت پرسشهای چک لیست در سامانه مراحل زیر را انجام دهید:

مراحل

ابتدا وارد نقش مدیر سامانه شوید.

1.      به بخش پرسش های چک لیست مراجعه کنید.

2.      عنوان چک لیست و توضیحات لازم را وارد کنید. در بخش عنوان پرسش جمله ای که باید توسط نویسنده تایید  شود را وارد کنید.

3.      در صورتی که نوع چک لیست اجباری باشد تا زمانی که نویسنده آن را علامت نزند نمی تواند ارسال مقاله را انجام دهد. اما اگر نوع پرسش اختیاری باشد نویسنده بدون تایید آن می تواند مقاله خود را ارسال کند.

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید