در چارت نشریه دبیر تخصصی می‌تواند خود مقاله را برای داوران ارسال کند، این امکان را چگونه در سامانه سیناوب باید فعال کرد؟؟

~ 0 min
امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید