اگر نویسندگان کشور را وارد نکنند امکان وارد کردن کشور برای همه نویسندگان به طور گروهی هست؟

~ 0 min
امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید