نمایش اطلاعات آماری نشریه (ژورنال متریکس)

~ 0 min

مدیرسامانه/ تنظیمات نشریه/تنظیمات آمار نشریه.

  ابتدا از مسیر فوق همه مواردی را که میخواهید انتخاب و ذخیره کنید.( برای اطلاع از تنظیمات نمایش آمار میتوانید این راهنما را ملاحظه نمایید: تنظیمات نمایش آمار نشریه)

سپس برای نمایش آمار نشریه در وبسایت میتوانید یکی از راههای زیر را انتخاب نمایید:

  •  قرار دادن لینک زیر در صفحه اول وبسایت : (از مسیر از طریق مدیرسامانه/تنظیمات نشریه/عنوان نشریه و توضیحات سامانه) 
    Jounal site/ journal/metrics .
    قسمت اول لینک، آدرس سامانه نشریه درج میگردد

 

  • ایجاد یک منوی جدید  از مسیر مدیر سامانه/ تنظیمات منوها؛ با عنوان اطلاعات آماری نشریه و لینک کردن این منو به اطلاعات آماری نشریه 
    برای ایجاد منوی جدید این راهنما را ملاحظه نمایید
    به این ترتیب یک منوی جدید در صفحه اصلی شما ایجاد خواهد شد که اطلاعات آماری نشریه را نشان خواهد داد 

 

 

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید