فرم ارزیابی مقالات

معرفی

در این قسمت میتوان فرم ارزیابی مقالات را بصورت جداگانه برای نقش های مختلف ایجاد نمود از جمله داوران اولیه و ثانویه و تطبیقی و همچنین دبیران تخصصی میتوان ایجاد نمود.

 

این فرم درعین سادگی میتواند بسیار کامل و مفید برای ارزیابی مقالات باشد

مراحل

ابتدا وارد نقش مدیر سامانه شوید.

1.      به بخش فرم ارزیابی مراجعه کنید.

2.      برای ویرایش یا حذف سوالات فرم ارزیابی از گزینه های مشخص شده استفاده کنید.

3.      برای تغییر ترتیب نمایش سوالات  موس را روی علامت فلش نگهدارید، با جابه جایی موس ترتیب تغییر می کند.

4.      پس از تغییر ترتیب سوالات، روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

5.      برای ایجاد سوال جدید روی این گزینه کلیک کنیک.

6.      در این بخش سوالات به تفکیک نقش نمایش داده می شود.

7.      ابتدا نوع پرسش را انتخاب کنید.

پرسش می تواند یکی از انواع زیر باشد:

-          توضیحی: داور باید نظر خود را به صورت توضیحی برای نشریه بنویسد.

-          دو جوابی: داور باید نظر خود را از بین دو گزینه انتخاب کند.

-          سه جوابی: داور باید نظر خود را از بین سه گزینه انتخاب کند.

-          چهار جوابی: داور باید نظر خود را از بین چهار گزینه انتخاب کند.

-          پنج جوابی: داور باید نظر خود را از بین پنج گزینه انتخاب کند.

-          شش جوابی: داور باید نظر خود را از بین شش گزینه انتخاب کند.

-          امتیازی: داور باید از بین بازه مجازی که مدیر نشریه تعیین می کند یک عدد را انتخاب کند.

برای سوالات چند گزینه ای می توانید مشخص کنید داور بتواند بیش از یک گزینه را انتخاب کند.

8.      مشخص کنید فرم ارزیابی برای کدام گروه است. شما می توانید برای داوران در مراحل مختلف، دبیرتخصصی، اعضای هیات تحریریه و ... فرم مجزا ایجاد کنید. در این بخش مشخص کنید فرم ازیابی به چه افرادی نمایش داده شود.

9.      مشخص کنید این مقاله به همراه چه نوع مقاله هایی برای داور ارسال شود. می توانید فرم ارزیابی متفاوتی برای انواع مقالات تعریف کنید.

10.  عنوان پرسش و گزینه هایی که داور میتواند از بین آن ها انتخاب کند را در بخش پاسخ های پیشنهادی وارد کنید.

11.  می توانید برای هر سوال ضریب تعیین کنید تا سوالات بر اساس اهمیتی که دارند در امتیاز نهایی تاثیر گذار باشند.

12.  مشخص کنید انتخاب هر گزینه توسط داور چه امتیازی را به همراه خواهد داشت.

13.  وضعیت سوال را مشخص کنید. در صورتی که سوالی تعریف کنید و بعدا بخواهید آن را از فرم ارزیابی حذف کنید می توانید سوال را غیرفعال کنید.

امتیاز متوسط 4.33 (6 رای)

شما میتوانید نظر دهید