تنظیمات منوها

معرفی

برای اینکه صفحات ایستا ایجاد شده را در منوها قرار دهید باید از این بخش اقدام کنید.(راهنمای ساخت صفحه ایستا)

مراحل

ابتدا وارد نقش مدیر سامانه شوید.

1.      به بخش تنظیمات منوها مراجعه کنید.

 

2.      گزینه ها از راست به چپ توضیح داده می شود:

-          ویرایش:  برای ویرایش منویی که از قبل ایجاد کرده اید روی آن کلیک کنید.

-          حذف: برای حذف منو روی آن کلیک کنید.

3.      برای تغییر ترتیب نمایش منوها را روی علامت فلش نگهدارید، با جابه جایی موس ترتیب تغییر می کند.

4.      پس از اتمام تغییرات ترتیب نمایش منوها با کلیک روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

5.      برای ایجاد منوی جدید روی گزینه جدید کلیک کنید.

6.      عنوان منو را وارد کنید.(در صورتی که نشریه دو زبانه است باید عنوان را برای هر دو زبان وارد کنید.)

7.      منوی والد: مشخص کنید منوی والد برای منوی جدیدی که در حال ساخت آن هستید کدام یک از منو های موجود باشد.

برای مثال در نشریه شما منوهای صفحه اصلی، مرور، اطلاعات نشریه، راهنمای نویسندگان، ارسال مقاله منوهای والد هستند زیرا زمانی که وب سایت باز می شود این منوها به شما نمایش داده می شوند و به عنوان منوهای زیر مجموعه نیستند.

در صورتی که در این بخش منوی والد را انتخاب نکنید منویی که ایجاد می کنید یک منوی والد می شود و در کنار سایر منوها نمایش داده می شود. در صورتی که منوی والد را انتخاب کنید منویی که ایجاد می شود به عنوان زیر مجموعه ای از منوی والد نمایش داده می شود.

8.      لینک: در این قسمت مشخص کنید محتوای این منو باید از کدام صفحه ایستا نمایش داده شود.

همیشه ابتدا یک صفحه ایستا می سازید و سپس از این بخش برای قراردادن صفحه ایستا در منو اقدام می کنید.

9.      وضعیت: برای نمایش منو در صفحه اصلی باید وضعیت در حالت فعال باشد.

امتیاز متوسط 3 (2 رای)

شما میتوانید نظر دهید