تنظیمات بیشتر

معرفی

در بخش تنظیمات بیشتر تنظیمات مهمی قرار دارد که لازم است یک بار به دقت انجام شود.

برخی از امکانات این بخش عبارتند از:

- تعیین نحوه مرتب سازی مقالات در صفحه سردبیر، دبیر تخصصی و ...

- تعیین استراتژی داوری(روش داوری باز یا بسته)

- انجام تنظیمات فایل های ارسالی نویسندگان

- تعیین انواع فایل های مجاز برای ارسال فایل اصل مقاله

- تعیین نحوه کار دبیر تخصصی

- اجباری کردن معرفی داور پیشنهادی به وسیله نویسندگان

- تعیین مهلت داوری و بازنگری مقاله

- فعالسازی امکان پیگیری اتوماتیک و یادآوری از طریق ایمیل

- تنظیمات نمایش مقالات پر بازدید و آخرین شماره در صفحه اصلی سایت

- تعیین هزینه بررسی مقاله

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید