ثبت و دریافت گزارش از مبالغ پرداختی به داوران

~ 0 min

سردبیر می تواند از بخش گزارش عملکرد داوران/دبیران در انتهای منوی نقش سردبیر بر اساس وضعیت پرداخت به داوران گزارش تهیه نماید

همچنین برای ثبت پرداخت و تغییر وضعیت داورانی که پرداخت به آنان انجام شده است، میتوان از طریق زیر اقدام کرد:

ابتدا وارد بخش  پرداخت به داوران شوید. در لیست گزارش جلوی اسم داورانی که پرداخت آنان انجام شده ولی در سامانه ثبت نشده است، تیک بزنید  و  وضعیت پرداخت آنان را به "پرداخت شده" تغییر دهید. 

 

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید