نویسنده با شما تماس می‌گیرد و اعلام می کند که سامانه مشکل دارد و امکان ارسال مقاله را به او نمی دهد. اولین اقدامی که باید شما انجام دهید چیست؟

~ 0 min
امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید