نویسنده ای به اشتباه نام خود را به جای استادش عنوان نویسنده مسئول تعریف کرده است. چگونه می‌تواند آن را اصلاح کند؟

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید