آمار و ارقام

پیش تر شاهد بودیم که دو راه جهت نمایش آمار و ارقام وجود دارد

اکنون یک مورد جدید در نقش مدیر سامانه ایجاد شده است که شما میتوانید در جای دیگری این آمار را نمایش دهید. 

تنظیمات آن ، همچون تنظیمات قسمت قبل است.

برای وارد شدن به این قسمت، از نقش مدیر سامانه، تنظیمات نشریه، نوان نشریه و توضیحات سامانه اقدام نمایید.

امتیاز متوسط 2.33 (3 رای)

شما میتوانید نظر دهید