مقالات ارسال شده به نویسندگان برای بازنگری

معرفی

در این قسمت مقالاتی که برای بازنگری (جزئی،کلی،بازنگری جزئی برای پذیرش) به نویسندگان ارسال شده است را مشاهده میکنید.

مراحل

برای ارسال مقاله به این قسمت بعد از کلیک بر روی کد مقاله در قسمت (انتخاب کنید) گزینه "ارسال مقاله به نویسندگان برای بازنگری"را انتخاب نمایید.

  1. ارسال مقاله به نویسنده برای بازنگری(بازنگری کلی): در صورتی که با توجه به نظر داوران می خواهید مقاله را برای بازنگری کلی ارسال کنید روی این گزینه کلیک کنید.
  2. ارسال مقاله به نویسنده برای بازنگری(بازنگری جزئی): در صورتی که می خواهید مقاله را برای بازنگری جزئی ارسال کنید روی این گزینه کلیک کنید.
  3. 3. ارسال مقاله به نویسنده برای بازنگری (بازنگری جزئی برای پذیرش):

 

نکات قابل توجه

- بعد از انتخاب این قسمت ایمیل خودکار به نویسنده جهت بازنگری ارسال میگردد.

- در هنگام ارسال مقاله به نویسنده برای بازنگری درصورتیکه گزینه "فایل اصل مقاله بایگانی شود"را انتخاب نمایید میتوانید بعد از بازنگری مقاله نیز فایل اولیه ارسالی توسط نویسنده را نیز داشته باشید،زیرا زملنی که مقاله به نویسنده برای بازنگری ارسال میگردد،نویسنده باید فایل اصل مقاله را حذف و فایل اصلاح شده را جایگزین نماید.

امتیاز متوسط 3.4 (5 رای)

شما میتوانید نظر دهید