جستجو / تهیه گزارش از مقالات

معرفی

امکانات این بخش:

 امکان جستجوی مقاله بر اساس کد مقاله، عنوان مقاله یا نام نویسندگان

 امکان تهیه گزارش از مقالات بر اساس وضعیت مقالات جدید، مقالات ارسال شده به داوران یا دبیرتخصصی، مقالات پذیرفته شده و...

 امکان تهیه گزارش بر اساس موضوعات مقالات

 امکان تهیه گزارش بر اساس تاریخ دریافت، بازنگری، پذیرش یا آخرین تغییرات مقاله: 

  • امکان دریافت خروجی اکسل از مقالات
  •     اطلاعات موجود در خروجی اکسل این بخش

      اطلاعات مقالات (کد و عنوان مقاله، کلید واژه، چکیده، موضوع، تاریخ ارسال، وضعیت ، تاریخ آخرین تغییر، تعداد روزهای کار شده روی مقاله، مدت زمان بین ارسال مقاله تا انجام اولین اقدام)

         اطلاعات داوران مقاله، نظر داوران، تاریخ ارسال و داوری مقاله، مهلت داور، توضیحات داور

         اطلاعات دبیر تخصصی، نظر دبیر، تاریخ ارسال مقاله به دبیر تخصصی، مهلت و تاریخ بررسی مقاله

        اطلاعات عضو هیات تحریریه، نظر هیات تحریریه، تاریخ ارسال مقاله به عضو هیئت تحریریه، مهلت و تاریخ بررسی مقاله

        اطلاعات پیگیری مقاله

         تعداد روزهای کار شده بر روی مقاله

         مدت زمان تا اولین اقدام بر روی مقاله

         مدت زمان داوری مقاله

         مدت زمان تا ارسال اولین بازنگری

 


مراحل

برای جستجوی مقاله ابتدا وارد نقش سردبیر شوید ..

در این بخش گزینه جستجوی مقالات را انتخاب کنید

 

از طریق این بخش می توانید مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید یا گزارش های لازم را در قالب اکسل تهیه نمایید.

1-   جستجوی یک مقاله:

با استفاده از کد یا عنوان مقاله یا نام نویسنده یا بخشی از چکیده می توانید مقاله مورد نظر خود را در این بخش جستجو کنید.

 

1. در این بخش می توانید کد مقاله، نام یکی از نویسندگان، بخشی از عنوان یا چکیده مقاله را وارد کنید.

2. در این بخش می توانید جستجو را به یکی از فیلدها محدود کنید.( برای مثال تعیین کنید که عبارت مورد نظر شما فقط در چکیده مقالات جستجو شود.)

3. در پایان برای جستجو روی گزینه بیاب کلیک کنید.

 

2-     گزارش گیری از مقالات به تفکیک وضعیت:

 

1. وضعیت مورد نظر خود را از بین گزینه های موجود انتخاب کنید و با انتخاب گزینه بیاب نتیجه جستجو را مشاهده کنید. با انتخاب گزینه Excel خروجی اکسل از نتایج به شما نمایش داده میشود.

 

3-     گزارش گیری از مقالات بر اساس موضوعات:

 

1. برای تهیه گزارش بر اساس موضوع مقالات، موضوع مورد نظر خود را از این بخش انتخاب کنید و سپس گزینه بیاب را انتخاب کنید تا نتیجه به شما نمایش داده شود. با انتخاب گزینه Excel خروجی اکسل از نتایج به شما نمایش داده میشود.

 

4-     گزارش گیری از مقالات بر اساس زمان ارسال/بازنگری/پذیرش مقاله:

1. برای دریافت گزارش از مقالاتی که در یک بازه زمانی خاص ارسال(بازنگری یا پذیرش) شده اند می توانید از این گزینه استفاده کنید. برای این کار ابتدا  انتخاب کنید که جستجو بر اساس تاریخ ارسال، بازنگری یا پذیرش باشد. سپس سیستم از شما می خواهد که تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید. پس از انجام این مراحل روی گزینه بیاب کلیک کنید. با انتخاب گزینه Excel خروجی اکسل از نتایج به شما نمایش داده میشود.

در این بخش گزینه  تاریخ آخرین تغییرات به شما کمک می کند تا مقالاتی را که در یک بازه زمانی خاص تغییر وضعیت داشته اند مشاهده کنید. ( برای مثال زمانی که به سیستم سر میزنید تنها لازم است مقالاتی را بررسی نمایید که تغییر وضعیت داشته اند و با استفاده از این گزینه می توانید آن مقالات را ببینید.)

 

5-     گزارش گیری بر اساس وضعیت داوری مقاله:

گزارش هایی که می توانید از این بخش تهیه کنید:

 الف- گزارش بر اساس مقالات داوری شده یا نشده

ب‌-   گزارش بر اساس تعداد داوری های انجام شده روی یک مقاله                                                                                             

ج‌-    گزارش بر اساس نظر نهایی داور

نکات قابل توجه
  •  قابل ذکر است که این قسمت بسیار کاربردی میباشد، زیرا علاوه بر نمایش مقاله مورد نظر در خروجی اکسل اطلاعات کاملتری از قبیل مشخصات مقاله، اطلاعات نویسندگان، اطلاعات داوران، اطلاعات هیئت تحریریه و دبیرتخصصی، اطلاعات پیگیری مقاله را با تاریخ کامل نشان میدهد.
  • همچنین تعداد روزها از زمان ارسال مقاله تا اولین اقدام، ارسال برای داوری و ... در خروجی اکسل به شما نمایش داده می شود.
  • اگر در این قسمت مقاله ای را حذف کنید، مقاله از سامانه حذف نشده و در نقش سردبیر - مقالات حذف شده / بازپس گرفته شده  باقی می ماند..
امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید