ارسال مقاله به نویسنده جهت پرداخت هزینه

معرفی

در این قسمت مقالاتی که برای پرداخت هزینه به نویسنده ارسال شده است را مشاهده میکنید

مراحل

برای ایجاد پرداخت هزینه برای نویسندگان  به قسمت مدیرسامانه-->تنظیمات نظریه-->تنظیمات بیشتر-->هزینه بررسی اولیه و نهایی

 

  1. چنانچه مایل به دریافت هزینه اولیه مقاله، هنگام بارگذاری مقاله توسط نویسنده هستید این گزینه را روی حالت بله قرار دهید
  2. سپس هزینه را تعریف نمایید
  3. برای دریافت هزینه بررسی مقاله، میتوانید از این قسمت هزینه را تعریف کنید

سپس از قسمت سردبیر برای ارسال مقاله به نویسنده جهت پرداخت هزینه به این صورت عمل کنید

:

  1. از این قسمت می توانید انتخاب کنید چه نوع هزینه ای را نویسنده باید پرداخت کند
  2. در صورت استفاده از درگاه پرداخت انلاین میتوانید روش پرداخت را تغییر دهید
  3. مبلغ را هم میتوانید مجدد با نقش سربیر بصورت دستی تغییر دهید
امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید