آیا امکان فیلتر کردن گزارش داوران در کارتابل سردبیر بر اساس نیاز نشریه وجود دارد؟ گزارش خروجی در چه قالبی در اختیار نشریه قرار می گیرد؟

~ 0 min
امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید