به چه دلیل بسیاری از ایمیلهای ارسال شده برای داوران به اسپم می رود؟

~ 0 min

لطفاً یک ایمیل اختصاصی در جی میل برای نشریه خودتان ایجاد کنید.

از بخش تنظیمات اصلی سامانه ای ایمیل را به عنوان ایمیل اصلی نشریه در سامانه ثبت کنید.

از تنظیمات نشریه/ تنظیمات بیشتر/ گزینه تنظیمات ایمیل را انتخاب کنید و آدرس ایمیل و پسورد را وارد کنید و روی گزینه تست را انتخاب کنید.

به داوران و کاربران سامانه پیام دهید تا آدرس ایمیل نشریه را در کانتکت خودشان وارد کنند.

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید