پیوند های مفید

معرفی

در این بخش می توانید لینک صاحب امتیاز نشریه و لینک های مرتبط با نشریه را قرار دهید.

مراحل

ابتدا وارد نقش مدیر سامانه شوید.

1.      به بخش پیوندهای مفید مراجعه کنید.

2.      عنوان لینک مورد نظر را وارد کنید. برای مثال نام موسسه، دانشگاه یا انجمنی که می خواهید لینک آن در نشریه قرار گیرد را وارد کنید.

3.      آدرس وب سایت مورد نظر را وارد کنید و در نهایت ذخیره کنید. توجه داشته باشید که لینک را به درستی وارد کنید. بهتر است وب سایت را در مرورگر خود باز کنید و لینک را به دقت کپی کنید.

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید