مدیریت دوره / سال نشریه

معرفی

برای انتشار یک شماره جدید لازم است ابتدا یک دوره تعریف شود. توجه داشته باشید که معمولا به ازای هر سال 1 دوره تعریف می شود. برای مثال اگر نشریه ای فصلنامه است هر سال 1 دوره در این بخش تعریف می کند و در هر فصل تنها یک شماره جدید ایجاد می کند.

مراحل

به نقش ناشر مراجعه کنید.

  1. وارد بخش مدیریت دوره / سال نشریه شوید.

2. عنوان دوره یا سال را در این بخش وارد کنید.

3. سال انتشار را در این قسمت وارد کنید.

4. در صورتی که میخواهید پس از انتشار مقاله این دوره در صفحه اصلی نمایش داده شود، وضعیت را فعال کنید.

5. پس از تکمیل فرم روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

6. برای ویرایش یا حذف شماره از این گزینه ها استفاده کنید. با کلیک روی گزینه ویرایش اطلاعات قبلی در فرم سمت راست باز می شود و شما می توانید پس از اصلاح آن را مجدد ذخیره کنید.

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید