تفاوت بخش شرايط و ضوابط ارسال مقاله با بخش راهنماي نويسندگان چیست؟

شرایط و ضوابط به هنگام ثبت مقاله و قبل از بارگذاری فایل اصلی نمایش داده می شود

راهنمای نویسندگان در صفخه اصلی سامانه و در بخش راهنمای نویسندگان قابل مشاهده است.

شرایط وضوابط به نکات کلی که درهنگام ارسال مقاله باید رعایت کنند می پردازد: به عنوان مثال:

مقالات ارسالی تنها در قالب تعیین شده نشریه مورد بررسی اولیه قرار می گیرند

صحت و سقم و مسیولیت مطالب مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است. 

مقالات دریافتی پس از ارجاع به داور قابل استرداد نخواهد بود. 

.

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید