برای ارسال مقاله به داور, درصورتیکه دو داور همنام و با تخصص های مختلف داشته باشیم چگونه می توانیم داور مورد نظر خود رابرای ارسال مقاله به وی تشخیص دهیم؟

امتیاز متوسط 3 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید