موضوعات

معرفی

در این بخش حوره های تخصصی نشریه را وارد کنید. این موضوعات در 3 بخش کاربرد دارد:

1.      زمانی که نویسنده مقاله ارسال می کند می تواند از بین این موضوعات، موضوع مقاله خود انتخاب کند.

2.      زمانی که سردبیر می خواهد مقاله را برای داور ارسال کند می تواند داور را به توجه به تخصص آن ها دسته بندی شده ببینید.(راهنمای تخصیص موضوعات به داوران)

3.      زمان انتشار مقالات یک شماره می توانید آن ها را بر اساس موضوعات دسته بندی کنید و در منوی مرور بر اساس موضوعات، مراجعه کنندگان می تواند مقالات را با دسته بندی موضوعی ببینند.

مراحل

ابتدا وارد نقش مدیر سامانه شوید. و سپس به بخش موضوعات مراجعه کنید.

1.      نام موضوع را به زبان فارسی و انگلیسی وارد کنید.

2.      فرم را ذخیره کنید.

در صورتی که میخواهید یک موضوع اصلی با تعدادی زیر موضوع داشته باشید ابتدا به روش بالا موضوع اصلی را تعریف کنید.

3.      حالا موضوعی که در مرحله قبل ایجاد کرده اید در بخش موضوعات اصلی نمایش داده می شود. بنابراین ابتدا موضوع اصلی را انتخاب کنید.

4.      نام زیر موضوع را به فارسی و انگلیسی وارد کنید.

5.      برای ثبت اطلاعات فرم را ذخیره کنید.

 

نکات قابل توجه

-          تکمیل موضوعات و تخصیص موعات به داوران(راهنما) انتخاب داور را برای سردبیر ساده تر می کند.

امتیاز متوسط 4 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید