چگونگی ارسال مجدد مقاله به داور

 برای ارسال مجدد مقاله به داورانی که مقاله برایشان ارسال شده است به صورت زیر عمل کنید صفحه شخصی -->سردبیر-->مقالات ارسال شده به داوران همچنین میتوانید کد مقاله را در قسمت سردبیر-->جستجوی مقالات وارد نمایید تا مقاله مورد نظر پیداشود بعد از انتخاب مقاله مورد نظر در قسمت انتخاب کنید رو حالت ارسال مقاله به داوران برای داوری قرار دهید برای اینکه بتوان داور مورد نظر را انتخاب کرد باید ابتدا مقاله را از همان داور گرفته تا بتوان مجدد برایشان ارسال کرد، برای اینکار ضربدر کنار نام داور انتخاب شده را بزنید تا مقاله از داور گرفته شود.در اینصورت اگر نامه تغییر وضعیت مقاله برای داوران تنظیم شده باشد و داور موردنظر قبلا داوری را نپذیرفته باشد، نامه برایشان ارسال نمیشود.اما اگر داوری را پذیرفته باشد نامه تغییر وضعیت برایشان ارسال میشود بعد از گرفتن مقاله از داور قبلی میتوان مجدد مقاله را به همان داور تخصیص داد. بنابراین نام داور مورد نظر در لیست داوران نمایان شده و میتوان نام داور را انتخاب و مقاله را برایشان ارسال کرد  

امتیاز متوسط 4 (3 رای)

شما میتوانید نظر دهید