ثبت اعضای هیات تحریریه

چرا با وجود ثبت اطلاعات اعضای هیات تحریریه، در بخش مدیر سامانه/ اعضای هیات تحریریه وقتی میخواهیم اطلاعاتشان را در فهرست کاربران جستجو کنیم، اسامی یافت نمیشود و متوجه میشویم که بعنوان کاربر ثبت نام نشده اند؟

باید توجه داشت برای ثبت نام هریک از کاربران حتما ابتدا باید آن کاربر ثبت نام شود، مانند یک نویسنده معمولی

سپس از قسمت مدیر سامانه/تعیین وظایف نقش اعضای هیات تحریره را به ایشان تخصیص داد

لطفا برای مشاهده نحوه عملکرد به راهنمای بخش مدیر سامانه / تعیین وظایف مراجعه نمایید

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید