ث

 • ثبت نام داور جدید
  معرفی به منظور اضافه نمودن داور جدید به سامانه 3 راه وجود دارد: اضافه کردن گروهی اسامی داوران از طریق اکسل گزینه ثبت نام داور جدید موجود در ...
 • ثبت نام
  معرفی  برای اینکه بتوانید مقاله ارسال کنید یا سطح دسترسی مشخصی در نشریه داشته باشید ابتدا باید در سامانه نشریه ثبت نام کنید. همه مراجعه‌کنندگان به ...
 • ثبت نشریه در پابلونز
  درصورتیکه بتوانید به عنوان ناشر با پابلونزهمکاری کنید امکانات بهتری را ارائه می نمایند. فعلا به دلایل مختلف و محدودیتهای موجود به نشریات ایرانی خدمات ...
 • ثبت اعضای هیات تحریریه
  چرا با وجود ثبت اطلاعات اعضای هیات تحریریه، در بخش مدیر سامانه/ اعضای هیات تحریریه وقتی میخواهیم اطلاعاتشان را در فهرست کاربران جستجو کنیم، اسامی ...