و

  • وارد کردن گروهی کاربران از Excel
    معرفی در صورتی که یک اکسل از نویسندگان یا داوران خود دارید، با استفاده از این بخش می توانید اطلاعات همه آن ها را وارد سیستم ...
  • واژه نامه اختصاصی
    معرفی واژه‌نامه اختصاصی باهدف یکسان‌سازی و ارائه تعاریف استاندارد مورد قبول نشریه طراحی شده است. این امکان وجود دارد تا واژه‌های مورد نظر را به همراه ...