گ

 • گواهی SSL
  آیا می‌دانید https:// چیست و چه تفاوتی با http:// دارد؟ آیا می‌دانید که SSL چیست؟ آدرس بعضی از وب‌سایت‌ها با http:// و آدرس برخی دیگر ...
 • گزارش مالی
  معرفی در صورتی که از نویسندگان هزینه دریافت می کنید و پرداخت های صورت گرفته به داوران را ثبت می کنید می توانید از این بخش ...
 • گواهينامه ها
   معرفی از طریق مدیر سامانه/تنظیمات نشریه/عنوان نشریه و توضیحات سامانه/گواهینامه ها می توانید گواهی های داوران و نویسندگان را طراحی نموده تا از این پس خودشان ...
 • گواهی داوری
  معرفی پس از داوری هر مقاله می توانید گواهی داوری خود را دریافت کنید. ضمنا در دوره های یک ساله می توانید گواهی از تمامی داوری ...
 • گوگل اسکالر
  معرفی در گذشته نشریات برای اینکه مقالات خود را در گوگل اسکالر ثبت کنند لازم بود که یک فرم را در سایت گوگل اسکالر تکمیل کنند ...