لایسنس cc by و یا creative common

اکثر مجلات ما در ایران از سیاست Open Access پیروی میکنند. این سیاست دارای مزایا و معایب مختص به خود می
باشد. برای افزایش آگاهی سردبیران و هیات تحریریه مجلات می بایست از قوانین و اصول Open Access اطلاع داشته
باشیم.
یکی از بدیهی ترین اصول Open Access اطلاق مجوز نشر تحت عنوان Creative Commons میباشد. این مجوز
می بایست در پایین صفحه اول مقالات درج گردد. مجوز Creative Commons در راستای گسترش دسترسیپذیری
آثار بدیع برای دیگران به منظور استفاده اشتراکی و سازنده فعالیت میکند. این مجوز توسط سازمانی غیرانتفاعی با همین نام
از سوی Lawrence Lessing استاد حقوق دانشگاه استانفورد و همکارانش در دسامبر ۲۰۰۲ ایجاد شد که بیشتر برای
مقاله ها و سندهای متنی استفاده میشود.
این مجوز به طور خلاصه نمایانگر این موضوع هست که شما آزاد هستید برای :
• به اشتراک گذاشتن: کپی کردن و انتشار دادن محصول
• تغییرات: ترکیب کردن با محصولهای دیگر
تنها باید شرایط زیر در آن رعایت شده باشند:
• ارجاع: شما باید محصول را به روش مشخص شده از سوی مولف یا دارنده مجوز ارجاع دهید)نباید به نحوی
باشد که نشان دهد آنها شما یا کار شما را تصدیق میکنند(
• اشتراک گذاری یکسان: اگر شما محصول را دگرگون-انتقال-یا پایه کار قرار دادید. شما فقط اجازه ارایه
محصول نهایی تحت این مجوز یا مجوزهای سازگار را دارید.
همچنین باید موارد ذیل مدنظر قرار بگیرند:
• ابطال: تمام موارد فوق در صورت گرفتن اجازه از صاحب مجوز قابل ابطال میباشد
• حقوق دیگر: به هیچ وجه حقوق زیر تحت تاثیر این مجوز قرار نمی گیرند
o استفاده منصفانه یا معامله منصفانه
o حقوق معنوی مولف
o حقوق افراد دیگر چه کسانی که در محصول بودند)عکس یا فیلم یا متن در مورد شخص( چه کسانی که
از محصول استفاده کردهاند.

برای ثبت در این سایت باید به طریق زیر عمل کنید.
مرحله اول:
https://creativecommons.org/choose /
روی لینک بالا کلیک کنید و سامانه ی خود را در این سایت نمایه نمایید.


به سوالات تصویر بالا پاسخ دهید، و به پایین صفحه بروید.

 

در نهایت کدی که در کادر بالا قرار دارد را کپی و در بخش مدیر سامانه/ تنظیمات نشریه/ عنوان نشریه و توضیحات سامانه/بخش توضیحات پایین سایت footer قرار میدهید

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید