پس از چه مرحله ای دسترسی به مقاله از سردبیر گرفته می شود؟ در صورتی که میخواهیم سردبیر این امکان را داشته باشد که پس از پذیرش مقاله بتواند مقاله را برای صفحه آرا، ویراستار و ... ارسال کند باید چه اقدامی انجام دهیم؟

~ 0 min

پس از انتشار کامل مقاله دسترسی به مقاله و انتخاب اقدام بعدی از سردبیر گرفته می شود.   بنابراین لازم است تا قبل از انتشار کامل مقاله از اتمام مراحل بررسی مطمئن باشید. 

در صورتی که مقاله پذیرش شده و در مقالات آماده انتشار قرار منتشر شود همچنان امکان ارسال مقاله برای مراحل بعدی مانند ویراستاری و ... فعال خواهد بود. از مسیر زیر می توانید مقالات را پس از پذیرش در لیست مقالات آماده انتشار قرار دهید 

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید