پس از چه مرحله ای دسترسی به مقاله از سردبیر گرفته می شود؟ در صورتی که میخواهیم سردبیر این امکان را داشته باشد که پس از پذیرش مقاله بتواند مقاله را برای صفحه آرا، ویراستار و ... ارسال کند باید چه اقدامی انجام دهیم؟

~ 0 min
امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید