مقالات منتشر شده

معرفی

در این بخش تنظیمات مربوط به نمایش مقالات منتظر شده در سایت نشریه انجام می شود

مراحل

 1. آیا چکیده تصویری در بخش نمایش مقاله و در فهذست مقالات نمایش داده شود یا خیر؟
 2. تنظیمات مربوط به نمایش و یا عدم نمایش تاریخ های مقالات
 3. مقالات آخرین شماره در صفحه اصلی نشریه نمایش داده شوند یا خیر؟
 4. مقالات پربازدید در صغحه اوا نشریه نمایش داده شوند یا خیر
 5. در صورت نمایش مقالات پربازدید این مقالات از کدام شماره ها انتخاب شوند؟
 6. مقاله انتخاب سردبیر در صفحه اصلی سامانه نمایش داده شود؟
 7. طرح گرافیکی ابر کلمات کلیدی در صفحه اصلی سامانه نمایش داده شود
 8. فایل JATS (فول تکست مقالات با حالت interactive و ساختارمند ) در صفحه نمایش مقالات منتشر شود یا خیر؟
 9. عنوان و پکیده مقالات در صفحه نمایش مقالات نمایش داده شود؟
 10. در صورتی که برای مقالات نشریه نوع مقاله تعریف کرده باشید می توانید هنگام نمایش فهرست مقالات آنها را بر اساس نوع مقالات دسته بندی کنید
 11. در صورتی کهمایل هستید  فایل کامل هر شماره از نشریه را در فهرست مقالات قرار دهید می توانید این گزینه را بر روی خالت بلی قرار دهید
 12. با فعال کردن این گزینه لینک فایل PDF مقالات بر روی عنوان تعبیه می شود

در آخر حتما دکمه ذخیره را بزنید تا تغییرات انجام شده در سامانه انجام شود

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید