چرا سردبیر مقاله جدیدی دریافت نمی کند

چرا سردبیر مقاله جدیدی دریافت نمی کند؟ مقاله توسط نویسنده ارسال می شود اما در پروفایل سردبیر مقاله جدید نیست

در صورتی که در سامانه فردی با نقش کارشناس وجود دشته باشد ابتدا مقاله برای او ارسال می شود و پس از تایید مقاله به سردبیر ارسال می شود. برای بررسی به نقش مدیر سامانه -> فهرست کاربران" مراجعه فرمایید و از فیلتر های موجود نقش را در حالت کارشناس قرار دهید.

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید