چرا برخی مواقع وقتی در تنظیمات سامانه جی میل قرار میدهیم پیغام failed to send emailمی دهد!!

~ 0 min

لطفا زمانی که تنظیمات ایمیل بر روی جی میل قرار می دهید از طریق ادرس زیر

http://Myaccount.google.com/lesssecureapps

امنیت آن را کم کرده و در حالت on

قراردهید و مجددا تست را ارسال کنید اگر پیغام خطا داد  یک بار رمز عبور جیمیل خود را تغییر دهید و مجدد امتحان کنید.. .

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید