به چه علت نمی توان انواع مقالات را از بخش مدیر سامانه حذف کرد؟

بدلیل اینکه برخی مقالات با عناوین درج شده در سامانه مورد بررسی قرار گرفته اند امکان حذف آن وجود ندارد. می توانید وضعیت آنها را به غیر فعال تغییر دهید.

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید