انواع مقالات

معرفی

در صورتی که می خواهید کاربران در زمان ثبت نام بتوانند نام کشور خود را وارد کنند از این قسمت می توانید استفاده کنید.

مراحل

ابتدا وارد نقش مدیر سامانه شوید.

1.      به بخش انواع مقالات مراجعه کنید.

2.      گزینه ها از راست به چپ توضیح داده می شود:

-          ویرایش: برای ویرایش موضوعاتی که از قبل ایجاد کرده اید روی آن کلیک کنید.

-          حذف: برای حذف یک موضوع روی آن کلیک کنید.

-          لینک: با کلیک روی این لینک به صفحه نویسنده لینک می شوید.

3.      با کلیک روی فلش و حرکت دادن موس ترتیب انواع مقالات تغییر می کند.

4.      پس از تغییر ترتیب با استفاده از این گزینه ذخیره انجام می گیرد.

5.      برای اضافه کردن انواع مقالات جدید روی این گزینه کلیک کنید.

6.      نوع مقاله را وارد کنید

7.      در صورت نیاز توضیحاتی برای آن اضافه کنید.

8.      با استفاده از تنظیمات بیشتر می توانید فرم ارسال مقاله را برای نویسندگان تغییر دهید. برای مثال در صورت انتخاب نامه به سردبیر، دریافت چکیده را غیرفعال کنید. در ادامه امکانات این بخش کامل تر معرفی می گردد.

9.      انواع مقالات در دو بخش نمایش داده می شود:

-          به نویسندگان هنگام ارسال مقاله

-          به ناشر برای انتشار مقاله و امکان دسته بندی مقالات براساس نوع آن ها

در صورتی که می خواهید امکان ارسال یک نوع خاص مقاله برای نویسندگان وجود نداشته باشد اما ناشر بتواند مقالاتی با آن عنوان منتشر کند وضعیت را روی حالت غیرفعال قرار دهید. برای مثال ناشر باید به نوع مقاله ای با عنوان سخن سردبیر دسترسی داشته باشد اما نویسنده نباید این عنوان را در بین انواع مقالات ببیند بنابراین ما یک نوع مقاله با عنوان سخن سردبیر تعریف می کنیم و وضعیت آن را روی حالت غیرفعال قرار می دهیم.

10.  در پایان تنظیمات انجام شده را ذخیره کنید.

تنظیمات بیشتر

 

11.  نویسنده در هنگام ارسال مقاله باید اطلاعات درخواستی نشریه را تکمیل کند و مراحل مشخص شده در سامانه را طی کند تا بتواند مقاله خود را ارسال کند. در صورتی که برای یک نوع مقاله خاص می خواهید اطلاعات متفاوتی دریافت کنید یا مراحل را کمتر کنید از این بخش باید اقدام کنید.

12.  برای نوع فایل هایی که نویسنده باید برای نشریه ارسال کند یک بار در نقش مدیر سامانه – تنظیمات نشریه – تنظیمات بیشتر(راهنما) تنظیماتی را انجام داده اید اما  اگر میخواهید برای نوع خاصی از مقالات فایل های کمتری دریافت کنید می توانید از این بخش این کار را انجام دهید.

امتیاز متوسط 4 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید