صفحات ایستا

معرفی

برای شخصی سازی فرم ثبت نام می توانید از این بخش اقدام نمایید.

مراحل

ابتدا وارد نقش مدیر سامانه شوید.

1.      به بخش صفحات ایستا مراجعه کنید.

1.      گزینه ها از راست به چپ توضیح داده می شود:

-          مشاهده صفحه ایستا: با کلیک روی این گزینه صفحه ایستایی که قبلا ایجاد کرده اید به شما نمایش داده می شود.

-          ویرایش:  برای ویرایش محتوای صفحه ایستا که از قبل ایجاد کرده اید روی آن کلیک کنید.

-          حذف: برای حذف صفحه روی آن کلیک کنید.

2.      برای ایجاد صفحه ایستا روی گزینه جدید کلیک کنید.

1.      زمانی که یک صفحه ایستا می سازید 2 گزینه برای نحوه نمایش دارید:

-          نمایش محتویات صفحه: در صورتی که می خواهید محتوای صفحه را خودتان بنویسد با انتخاب این گزینه مانند تصویر بالا بخشی برای وارد کردن محتوای صفحه در اختیار شما قرار می گیرد.

-          لینک به صفحه دیگر: در صورت انتخاب این گزینه فقط یک کادر به شما نمایش داده می شود و از شما خواسته می شود تا لینک مورد نظر خود را وارد کنید تا با کلیک روی عنوان صفحه کاربران به یک سایت دیگر هدایت شوند.

2.      عنوان صفحه را را به زبان اول نشریه (فارسی)  وارد کنید.

3.      محتویات صفحه را به زبان اول نشریه (فارسی) وارد کنید.

4.      عنوان صفحه را را به زبان دوم نشریه (انگلیسی)  وارد کنید.

5.      محتویات صفحه را به زبان دوم نشریه (انگلیسی) وارد کنید.

6.      مشخص کنید کدام کاربرها به این صفحه دسترسی داشته باشند. اگر دسترسی عمومی باشد همه افرادی که به این صفحه مراجعه می کنند می توانند صفحه را ببینند.

این امکان وجو دارد تا صفحات مخصوص کاربرانی بسازید که در نشریه به سایر نقش ها دسترسی دارند. برای مثال می توانید صفحه ای ایجاد کنید که محتوای آن فقط برای افرادی که در سامانه ثبت نام کرده اند قابل مشاهده باشد.

 

 

امتیاز متوسط 3 (2 رای)

شما میتوانید نظر دهید