تخصیص موضوعات به داوران

معرفی

برای اینکه سردبیر بتواند داوران به صورت دسته بندی شده بر اساس تخصص آن ها مشاهده کند و فرآیند انتخاب داور برای او ساده تر شود لازم است مدیر سامانه در این بخش تخصص هر داور را تعیین کند.

مراحل

ابتدا وارد نقش مدیر سامانه شوید.

1.      به بخش تخصیص موضوعات به داوران مراجعه کنید.

2.      نام داور را انتخاب کنید.

3.      تخضض های داور را نتخاب کنید.

4.      با استفاده از این گزینه تخصص های داور را ذخیره کنید.

 

نکات قابل توجه

-          پس از وارد کردن تخصص داوران سردبیر می تواند در زمان ارسال مقاله به داوران برای داوری، اسامی داوران را بر اسا تخصص آن ها محدود کند.

امتیاز متوسط 5 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید