ارسال مقاله به پایگاه جهان اسلام (ISC)

معرفی

برای ارسال مقاله به پایگاه جهان اسلام لازم است ابتدا مقالات را به درستی و با اطلاعات کامل منتشر کنید. پس از انجام این کار می توانید برای ارسال مقالات به پایگاه جهان اسلام اقدام کنید.

مراحل

به نقش ناشر مراجعه کنید.

  1. به بخش مدیریت شماره های نشریه مراجعه کنید.

پس از انتشار کامل مقالات یک شماره با مراجعه به بخش مدیریت شماره ها می توانید  مقالات را برای ISC ارسال فرمایید.

پس از کلیک روی گزینه ISC مقالات به این پایگاه ارسال می شود. نتیجه این کار به شما نمایش داده می شود. ممکن است به علت نواقص مقالات ارسال به درستی انجام نگیرد.

پیام خطا را مطالعه نمایید و با توجه به آن اطلاعات مقالات را تکمیل کنید.

 

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید